De wetenschap achter Daily Cartilage

10 min. leestijd

Waarom Daily Cartilage?

Daily Cartilage is een kraakbeensupplement dat ontwikkeld werd op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en bevat enkel de natuurlijke substanties waarover wetenschappelijke zekerheid bestaat dat ze gunstig zijn voor het kraakbeen. De substanties waarvan vandaag met zekerheid geweten is dat ze kraakbeen ten gunste beinvloeden zijn glucosamine, ongedenatureerd collageen type 2, en Boswellia extract. Daily Cartilage bevat deze drie substanties in de juiste dosering.

Buiten deze substantie bestaan er nog andere die mogelijks kraakbeenstimulerende eigenschappen hebben, maar waaromtrent vandaag nog teveel twijfel of onvoldoende wetenschappelijke ondersteuning bestaat.

Wat is het werkingsmechanisme?

De collageenvezels vormen de structuur van de kraakbeenmatrix waardoor de schokdemping en elasticiteit van de kraakbeenlaag optimaal blijft. Specifiek voor het kraakbeen zijn dat collageen type 2 vezels. Bij chondrale letsels treedt er beschadiging op van het collageen 2 netwerk, waardoor er collageen 2 fragmenten vrijkomen. Er ontstaat dan een inflammatoire reactie met een degradatie proces via afbraakenzymes en killer T-cellen, waardoor deze collageen 2 fragmenten worden opgeruimd. Door deze auto-immuun respons wordt ook het intacte collageen type 2 van het gewricht aangetast. Sedert enige tijd weet men nu dat dit auto-immuunproces sterk kan afgezwakt worden wanneer het lichaam gesensitizeerd wordt tegen collageen type 2. 

Dit kan via het toedienen van collageen type 2 langs de voeding, omdat daardoor de T-cellen die zich in de darmwand bevinden (GALT : gut associated lymphoid tissue) veel meer gewoon raken (of veel minder allergisch) aan het collageen type 2 (desensitisatie), en dus bij schade de negatieve afbraak veel minder uitgesproken zal zijn. Bovendien is dergelijke toediening van collageen type 2 ook gunstig voor gezond kraakbeen waarbij er een hemeostase onstaat tussen aanmaak en afbraak.

Vandaag gaat men er meer en meer van uit dat slijtage van kraakbeen dan ook het gevolg is van een toegenomen afbraak ten opzichte van aanmaak, waarbij exact dezelfde mechanismen actief zijn (afbraak enzymen en killer T-cellen), en dus ten gunste worden beinvloed via collageen 2 absorptie.

Essentieel is dus dat de eigen afweer wordt afgezwakt door de inname van collageen type 2, en dit kan alleen maar wanneer het collageen in de juiste moleculaire 3D-structuur wordt toegediend. Vandaar ook dat enkel ongedenatureerd collageen type 2 dit mechanisme ten gunste beïnvloedt. 

Collageen type 1 of gehydrolyzeerd (gefragmenteerd) collageen worden door sommigen ook overwogen bij kraakbeenletsels, maar op basis van een heel ander werkingsmechanisme, namelijk de aanvoer van voldoende bouwstenen om collageensynthese te bevorderen. Dit mechanisme is waarschijnlijk echter enkel efficiënt in geval van een actieve reparatie-procedure, zoals na een operatieve kraakbeenbehandeling.

Glucosamine stimuleert de kraakbeencellen tot de productie van kraakbeenmatrix, via de synthese van collageen type 2 en proteoglycaan, twee essentiële bestanddelen van de kraakbeenmatrix. 

Bovendien onderdrukt glucosamine een aantal stoffen die gewrichtsontsteking bevorderen (de pro-inflammatoire mediatoren) evenals een aantal belangrijke afbraak-enzymes van kraakbeen (de proteasen).

Boswelia heeft een sterk anti-inflammatoir effect waarbij de biosynthese van pro-inflammatoire factoren in het gewricht onderdrukt worden, met name de leukotrieënen, metalloproteinasen en andere cytokines, waarvan gekend is dat ze nadelig zijn voor het kraakbeen en de afbraak bevorderen. Bovendien wordt de synthese van de structurele kraakbeenelementen zoals aggrecan en collageen type 2 gestimuleerd.

Bij welke dosage treedt er een chondroprotectief effect op?

Ongedenatureerd collageen 2   Ongedenatureerd collageen 2  is inmiddels onderzocht in talrijke klinische studies, meestal aan een dosis van 40mg/d, en waarbij een positief effect wordt aangetoond zowel bij patiënten met kraakbeenletsels en arthrose, evenals bij gezonde vrijwilligers. 

Boswellia    De concentratie van acetylketon- en keton-zuren (AKBA en BKA) is belangrijk voor de doeltreffendheid, waarbij een verhouding van 30-40% aan een dosis van 450-900 mg/d ideaal is gebleken.

Glucosamine   Het klinisch bewezen gunstig effect van glucosamine treedt op bij een dagelijkse inname van 1500mg per dag.

Wetenschappelijk bewijs?

Verschillende klinische studies hebben dan ook een positief effect aangetoond van glucosamine zowel op de gewrichtspijn, de gewrichtsbeweeglijkheid en de functionaliteit. Daarenboven is er een beschermend effect ten opzichte van progressieve kraakbeenslijtage. (Henrotin et al, 2014; Galagher et al, 2014) Een gerandomiseerde placebo gecontroleerde dubbel geblindeerde studie toonde aan dat de inname van 1500mg glucosamine de progressie van artrose vertraagt. (Pavelka 2002) Een recente meta-analyse en systematic review van de Journal of the American Medical Association (JAMA) toonde aan dat glucosamine een verbetering gaf in pijn, functie en kraakbeen achteruitgang. Hierbij werd het gebruik van glucosamine verkozen boven de inname van NSAID’s gezien de gekende gastro-intestinale en cardiovasculaire nevenwerkingen bij langdurig gebruik (Gregori, 2018).

Ongedenatureerd collageen 2 heeft een positief effect aangetoond zowel bij patiënten met kraakbeenletsels en arthrose, evenals bij gezonde vrijwilligers. Bij gezonde proefpersonen werd ten opzichte van placebo, een verbeterde belastbaarheid van het kraakbeen vastgesteld met minder pijn en een versnelde recuperatie na uitgesproken kraakbeenbelasting. (Lugo et al, 2013). Bij patiënten met kraakbeenschade leidt ongedenatureerd collageen type 2 tot verbetering van de gewrichtspijn, gewrichtsstijfheid en gewrichtsfunctie (Lugo et al, 2016).

Meerdere klinische studies hebben een gunstig effect bij kraakbeenschade aangetoond, met reductie van de pijn en verbeterde functionaliteit, bij de inname van Boswellia. Bij arthrose tonen verschillende gerandomiseerde dubbel geblindeerde studies een gelijkaardig anti-inflammatoir effect met Bromelain als bij een klassieke behandeling met synthetische NSAID’s. (Singer et al, 1996; Klein et al, 2000; Singer et al, 2001; Tilwe et al, 2001; Kasemsuk et al, 2016).


Wil je meer informatie over de wetenschap achter onze ingrediënten? Download hieronder onze uitgebreide literatuurstudie. 

 

Samenvatting

De ingrediënten waarvan vandaag met zekerheid geweten is dat ze kraakbeen ten gunste beinvloeden zijn glucosamine, ongedenatureerd collageen type 2, en Boswellia extract.

Bij een juiste dosage is er een bewezen klinisch effect voor elke van de drie ingrediënten.